Σιδηροδρομική Τεχνική

Κωδικός Μαθήματος:

CE0824

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 8ο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Μητρόπουλος Λάμπρος

Περίγραμμα

(.PDF)