Καλαντώνη Δήμητρα

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dkalantoni@gmail.com

Γεωλόγος – ΕΚΠΑ

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών:

Εμπειρική εκτίμηση σεισμικού κινδύνου στην πόλη της Λευκάδας