Σιπόπουλος Γεώργιος

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

geosipo@uniwa.gr

Αρχιτέκτων Μηχανικός – ΑΠΘ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών:
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού