Κυκλοφοριακή Τεχνική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-550

Semester:

Εξάμηνο 5ο

Κατηγορία:

Κορμού Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Τυρινόπουλος Ιωάννης