Ρεπαπής Κωνσταντίνος

qode interactive strata
ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

crepapis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 5381154

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Β, Γραφείο Β018

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Τετάρτη 13:00 – 15:00 και άλλες ώρες κατόπιν συνεννόησης

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC

Ο Κωνσταντίνος Ρεπαπής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ (1999) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Αντισεισμικά στο Imperial College του Λονδίνου (2000) και διδακτορικό στο Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (2007). Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του στο ΕΜΠ έλαβε τρεις υποτροφίες από το ΙΚΥ και αποφοίτησε 8ος μεταξύ 216 φοιτητών με βαθμό 8.42/10, ενώ στην συνέχεια έλαβε υποτροφία τόσο από το Ευγενίδειο Ίδρυμα όσο και από το Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) του Ηνωμένου Βασιλείου για την συνέχιση των σπουδών του στο Imperial College (MSc and DIC degree in Earthquake Engineering & Structural Dynamics), από όπου αποφοίτησε με διάκριση.

Διαθέτει μεγάλη επαγγελματική εμπειρία (από 1999) σε στατικές μελέτες κτιριακών έργων συμμετέχοντας σε πλήθος μεγάλων έργων, μεταξύ των οποίων και Ολυμπιακά έργα. Το 2007 συμμετείχε στον έλεγχο εφαρμοσιμότητας του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και το 2017 στον έλεγχο εφαρμοσιμότητας του Κανονισμού για Αποτίμηση και Δομητικές Επεμβάσεις Τοιχοποιίας (ΚΑΔΕΤ).

Διευθυντής του Τομέα Δομοστατικής Μηχανικής (2021-2022 και 2022-2023). Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Οπλισμένο Σκυρόδεμα», «Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος», «Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΙΙ» και «Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Μηχανική». Συμμετέχει επίσης στην διδασκαλία του μαθήματος «Εργαστηριακοί Έλεγχοι Οπλισμένου Σκυροδέματος» και είναι επιβλέπων σε άνω των 80 διπλωματικών εργασιών. Παλαιότερα είχε διδάξει τα μαθήματα «Σκυρόδεμα Ι», «Σκυρόδεμα ΙΙ», «Αντισεισμικές Κατασκευές» και τις ασκήσεις στο μάθημα «Στατική Ι».

Διδάσκει επίσης στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» και «Αντισεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και βιώσιμη ανάπτυξη». Διδάσκει το μάθημα «Σχεδιασμός και Αποτίμηση Σεισμικής Επάρκειας Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Φέρουσα Τοιχοποιία», ενώ έως το 2021 δίδασκε τα μαθήματα  «Προσομοίωση και Υπολογισμός των Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού με χρήση Η/Υ» (2014 – 2017), «Αντισεισμικές Κατασκευές» (2014 – 2021) και  «Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός Υφισταμένων Κατασκευών» (2014 – 2021) και συμμετείχε στις διαλέξεις του μαθήματος «Δομοστατικά Έργα Υποδομής» (2018 – 2021). Έχει επιβλέψει άνω των 20 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Είναι μέλος επαγγελματικών και επιστημονικών οργανισμών, ομάδων εργασίας και επιτροπών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέλος της ομάδας εργασίας “TG8.1 – Model technical specification for repairs and interventions” του FIB. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.  Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα καθώς και σε αποστολές σε σεισμόπληκτες περιοχές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον αντισεισμικό σχεδιασμό με στάθμες επιτελεστικότητας, στην αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων από Ω.Σ. και φέρουσα τοιχοποιία, στην εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης και στην σεισμική τρωτότητα κατασκευών με πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σ’ αυτά τα αντικείμενα.