Φυσική

Κωδικός Μαθήματος:

CE0250

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 2ο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Ατανάσοβα Γιάννα

Περίγραμμα

(.PDF)