Πόντα Ευαγγελία

qode interactive strata

Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eponta@teiath.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538 5836, 5829

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1

Πτχ. Πολ. Ε.Υ., M.Sc.