Τυρινόπουλος Ιωάννης

qode interactive strata
ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

yannist@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Β

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Δευτέρα 14:00-15:00 & Τρίτη 13:00-14:00, Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής Β210

Ο κ. Ιωάννης Τυρινόπουλος είναι Μαθηματικός – Συγκοινωνιολόγος. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το 2003 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο διδακτορικής διατριβής: «Εφαρμογές Τηλεματικής στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες: Ολοκληρωμένο Μοντέλο Διαχείρισης Πληροφοριών για το Σχεδιασμό και Διοίκηση Συστημάτων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών». Ο κ. Τυρινόπουλος έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (εταιρεία Σύμβουλων Μηχανικών TRD International A.E.), στο ερευνητικό τομέα (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)), ενώ από τον Νοέμβριο 2010 μέχρι σήμερα εργάζεται ως καθηγητής (τωρινή βαθμίδα: Αναπληρωτής) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Ο κ. Τυρινόπουλος έχει συγγράψει τρία βιβλία, τέσσερα κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πολλές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια με κριτές. Είναι κριτής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, και έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς και εθνικές επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, όπως η «Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Urban ITS expert Group», η Επιστημονική Επιτροπή “Emerging and Innovative Public Transport and Technologies” (AP020) του Transportation Research Board (TRB) και άλλες. Τα κύρια πεδία εξειδίκευσής του στις μεταφορές είναι: Αστικές Συγκοινωνίες, Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Intelligent Transportation Systems)

Συγκοινωνιολόγος, Ph.D., CV Tyrinopoulos 2022