Τυρινόπουλος Ιωάννης

qode interactive strata

ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

yannist@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30-210-538-5334

Συγκοινωνιολόγος, Ph.D., CV Tyrinopoulos 2020