Παπανικολάου Ευάγγελος

qode interactive strata
Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

epapanik@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη 2), Κτίριο Β

Ώρες Γραφείου

Υποδοχή Φοιτητών: Τρίτη & Πέμπτη 09:00-10:00, Εργαστήριο Αντοχής Υλικών Β013

  • ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Integade MASTER – ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛH Δ.Π.Θ.
  • M.Sc. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – UNI.BARI ΙΤ
  • M.Sc. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – UNI.BARI ΙΤ
  • M.Sc. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.K.Π.Α
  • Master in Business Administration (MBA) – ΠΑ.Δ.Α.