Βαλαβανίδης Μάριος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

marval@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30210-538-7205 (office) -7208 (lab)

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/marval/index_en.html

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπ/πολη 1, Κτίριο Κ10 Ισόγειο (http://users.uniwa.gr/marval/Camp1_HydroLab.jpg)

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ph.D.

Μαθήματα (5-ετές ΠΠΣ):
– Μηχανική των Ρευστών (CE0430)
– Υδραυλική (CE0520)
– Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών (CE0713)
– Πειραματική Υδραυλική (CE0843)
– Δομικές Μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίου (CE0650)
– Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις (CE1013)