Βαλαβανίδης Μάριος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

marval@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+302105381891

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/marval/index_en.html

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2 (Αρχαίος Ελαιώνας), Κτήριο Γ, Ισόγειο, Γ013 Εργ/ριο Υδραυλικής (http://users.uniwa.gr/marval/Camp1_HydroLab.jpg)

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Ph.D.

Μαθήματα (5-ετές ΠΠΣ):
– Μηχανική των Ρευστών (CE0430)
– Υδραυλική (CE0520)
– Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών (CE0713)
– Πειραματική Υδραυλική (CE0843)
– Δομικές Μηχανές & Οργάνωση Εργοταξίου (CE0650)
– Εγγειοβελτιωτικά Έργα & Αρδεύσεις (CE1013)