Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Κωδικός Μαθήματος:

CE-762

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξάκης Δημήτριος