Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Κτηριολογία

Κωδικός Μαθήματος:

CE0721

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βαρελίδης Γεώργιος, Μελά Αθηνά

Περίγραμμα

(.PDF)