Μαγείρου Γεώργιος

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

geomageirou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Ο Δρ. Γεώργιος Μαγείρου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση Κατασκευών και Διδάκτωρ του Τομέα Δομοστατικής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., στην επιστημονική περιοχή της μη γραμμικότητας γεωμετρίας σε μεταλλικούς φορείς. Ειδικεύεται στις μεταλλικές κατασκευές, ευστάθεια κατασκευών, μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων με έμφαση σε κατασκευές με μη γραμμική συμπεριφορά, προχωρημένη ανάλυση και σχεδιασμό ειδικών κατασκευών με χρήση Η/Υ, υπολογιστική μηχανική.  Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια με διαδικασία κρίσης. Είναι συγγραφέας σε τρία συγγράμματα. Είναι κριτής σε έξι διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η επιστημονική του δουλειά έχει τύχει θετικής ανταπόκρισης στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, η οποία αποτυπώνεται στο πλήθος των ετεροαναφορών στη δουλειά του από ξένους ερευνητές. Έχει λάβει συμμετοχή ως ερευνητής σε πέντε ερευνητικά προγράμματα. Παράλληλα έχει σημαντική επαγγελματική πείρα εργαζόμενος κυρίως ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός. Έχει πολύ μεγάλη διδακτική πείρα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία συνίσταται στη διδασκαλία μαθημάτων δομοστατικής κατεύθυνσης σε διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.