Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Κωδικός Μαθήματος:

CE-761

Semester:

Εξάμηνο 7ο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά & Κατ' Επιλογή Μαθήματα Κατευθύνσεων ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Ρεπαπής Κωνσταντίνος