Παππάς Αλέξανδρος

qode interactive strata

ΔΕΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alpappas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

+30 210 – 5381243

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://faculty.teipir.gr/AlexandrosPappas

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, Β 136/Κτίριο Β

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Αλέξανδρος Παππάς έλαβε το πτυχίο Μαθηματικών το 1995, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικάτο 2002 και Διδακτορικό στα Μαθηματικά το 2006 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει, επίσης, εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στα Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά, με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011 εργάστηκε σε διάφορα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. . Από τον Ιανουάριο του 2012 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013 ήταν Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Μαθηματικών του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. . Από 01/09/2013 μέχρι 10/4/2016 ήταν Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. . Από 11/04/2016 μέχρι 01/03/2018 ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., ενώ από 02/03/2018 ανήκει στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής με την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ακόλουθες περιοχές: Συναρτησιακή Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Ανάλυση Πινάκων και Εφαρμοσμένη Γραμμική ‘Αλγεβρα. ‘Εχει  δημοσιεύσει  περισσότερα από 15 εργασίες σε διεθνή περιοδικά ποιότητας που αφορούν τις παραπάνω περιοχές.

Μαθήματα (5-ετές ΠΠΣ):
– Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα
– Λογισμός Πολλών Μεταβλητών
– Διαφορικές Εξισώσεις