Αλογομιά Παπάζογλου Μαρία

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

maral@uniwa.gr

Η Μαρία Αλογομιά-Παπάζογλου είναι Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη “Διαχείριση Τεχνικών Έργων” του Ε.Α.Π.

Διαθέτει πάνω από 20 έτη εμπειρίας στο σχεδιασμό και τη μελέτη έργων στον κλάδο της οδοποιΐας και πολυετή διδακτική εμπειρία στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΠΑ.Δ.Α.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Βέλτιστο Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων που απαιτούνται σε μία σύγχρονη Εθνική, Υπεραστική και Ορεινή Οδοποιΐα.

Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α