Μητρόπουλος Λάμπρος

qode interactive strata
Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδ. Υπότροφος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lmitropoulos@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα (Παν/πολη-2), Κτίριο Β

Ο Λάμπρος Μητρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, είναι διδάσκων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 2019, και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) από το 2019. Επίσης κατέχει θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όπου εργάζεται στη τρίτη  μεταδιδακτορική του εργασία. Το διδακτορικό του το απέκτησε το 2011 από το Πανεπιστήμιο της Χαβάη όπου ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις νέων τεχνολογιών οχημάτων και ερευνητικά συγκοινωνιακά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Federal Highway Administration (FHWA) και το Hawai’i Department of Transportation (HDOT). Στο ίδιο Πανεπιστήμιο εργάστηκε και ως μεταδιδάκτορας στα μοντέλα πρόβλεψης κυκλοφοριακών φόρτων. Το ερευνητικό του ενδιαφέρον έγκειται στον τομέα των βιώσιμων μεταφορών, την αξιολόγηση της βιωσιμότητας, τα μέσα μικροκινητικότητας, τα εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες οχημάτων, τα καινοτόμα μέτρα κινητικότητας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα μοντέλα λήψη αποφάσεων. Έχει συμμετάσχει, σε 25 ερευνητικά έργα  και 37 μελέτες καλύπτοντας το φάσμα του πολιτικού μηχανικού. Το συγγραφικό του έργο αποτελείται από 24 δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και 47 σε πρακτικά Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων (μετά από κρίση). Στον Δρ. Μητρόπουλο έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο PIARC 2011 (World Road Association) για δημοσίευση σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο Δρ. Μητρόπουλος ήταν πρόεδρος των φοιτητών του Institute of Transportation Engineers στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης και μέλος των ITE, American Society of Civil Engineers (ASCE) και Society of Automotive Engineers (SAE).