Τσικριτσής Αντώνιος

qode interactive strata

Μόνιμο Διδακτικό & Εργαστηριακό Προσωπικό

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

tonyt@puas.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, M.Sc. στα Εφαρμοσμένα Πληροφορικά Συστήματα