Μάιος 2023

1) Aπό 2 Μαΐου μέχρι και τις 23 Ιουλίου 2023 η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2) Aπό 12 Μαΐου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023 η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχιτεκτονική και...

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Τμήμα Πολίτικων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής διοργανώνει πενθήμερο σεμινάριο «Τεχνολογία σκυροδέματος -Επισκευές» στην πανεπιστημιούπολη Αρχαίος Ελαιώνας. Επαγγελματίες μηχανικοί και εταιρίες του χώρου των κατασκευών θα δώσουν σειρά διαλέξεων για θέματα που αφορούν τα έργα πολιτικού μηχανικού. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στις...