Απρίλιος 2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 παρατείνονται έως και την 27η Απριλίου 2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα με τη δήλωσή τους να την τακτοποιήσουν έως και την 27η Απριλίου 2020,...

Ανακοινώνονται οι βαθμοί Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου  Ακ.Έτους 2019-20 για το μάθημα Αγγλική Γλώσσα CΕ0160 (Γενικά Αγγλικά) του Α' εξαμήνου. Να διευκρινισθεί ότι, προκειμένου να καταχωριστούν αυτές οι βαθμολογίες στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραιτήτως οι φοιτητές να δηλώσουν τα αντίστοιχα μαθήματα, ώστε να εμφανίζονται και στα...

Bαθμολογία εξεταστικής Φεβρουαρίου 2020 Προκειμένου να καταχωριστούν οι βαθμοί στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο, πρέπει απαραίτητα οι φοιτητές να δηλώσουν το μάθημα μόλις ξεκινήσουν οι δηλώσεις, ώστε να εμφανίζονται στο σχετικό βαθμολόγιο. Σε αντίθετη περίπτωση, η καταχώριση των βαθμών δεν θα είναι εφικτή. Διευκρινίζουμε, ότι τα κενά πεδία...

Με δεδομένη την έναρξη, κατ' αρχήν, των εγγραφών για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 και, στη συνέχεια, των εγγραφών για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικές Ομάδες/Μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams προκειμένου να συζητιούνται εκεί θέματα σχετικά με τις αντιστοιχίες του νέου προγράμματος σπουδών και να...

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020.   Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από τη Δευτέρα 6/4/2020 έως και την Τρίτη 21/4/2020 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω  διεύθυνσης: https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού.   Παρακαλούνται...