Σεπτέμβριος 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»   Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19,...

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές αφού προηγουμένως ενεργοποιήσουν τους ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς(με στοιχεία σύνδεσης αυτά του Ιδρυματικού Λογαριασμού), να κάνουν στη συνέχεια ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass. Ομοίως, πρέπει να εγγραφούν και οι φοιτητές που δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο μάθημα. Μάθημα: Μαθηματική Ανάλυση & Γραμμική Άλγεβρα Σύνδεσμος στο...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ Για την προσέλευση στη Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προκαθορισμένο ραντεβού, μέσω τηλεφώνου (210 5381719 και 210 5381720) κατά τις ώρες 9:00 -15:00 το πρωί   ή email (civ@uniwa.gr) και  η  τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για...

Εγγραφές των Εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21 Οι εγγραφές των  α) Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε.  β) Αλλοδαπών-Αλλογενών,...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν τους...

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού-φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού και εφόσον...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 του μαθήματος «Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος «Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού» στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων «Eιδικά Θέματα CAD» και «Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα»...