Φεβρουάριος 2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από την Παρασκευή 4/3/2022 έως και την Κυριακή 20/3/2022 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas/ αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Δ. 407/1980 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.Δ. 407/1980 Υποβολή Αιτήσεων έως 25/2/2022    ...

Καλούνται οι φοιτητές που δεν εξετάστηκαν σε μαθήματα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, λόγω νόσησης από COVID-19 να έρθουν σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο διδάσκοντα προσκομίζοντας παράλληλα και το πιστοποιητικό νόσησης ή αντίστοιχη βεβαίωση, ώστε να εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικά απουσίαζαν....

Η εξέταση του μαθήματος ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09.02.2022 στις 18:00 σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εξετάσεων.  Η κατανομή των φοιτητών στα δύο τμήματα με βάση το επώνυμο είναι υποχρεωτική και έχει ως εξής:  Τμήμα Α από Α έως Λ  Τμήμα Β από Μ έως...