Νοέμβριος 2020

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf), οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την *Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020*. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας *δεν* θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή...

Σύμφωνα με την ΚΥΑ_Β.4899 η Πρακτική Άσκηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή να συνεχιστεί η πραγματοποίησή της  μόνο εξ αποστάσεως για το χρονικό διάστημα 9/11-30/11/2020, αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό από το φορέα απασχόλησης, διαφορετικά δεν πραγματοποιείται ή εφόσον έχει ήδη ξεκινήσει αναστέλλεται η λειτουργία...

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΕΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως και 10/11/2020 να καταθέσουν...