Ιούνιος 2023

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ...

Οι διπλωματικές με επιβλέποντα τον κ. Κουρνιάτη, δε θα διορθωθούν αύριο Τετάρτη 14/6. Θα βγει ανακοίνωση από τον διδάσκοντα για διορθώσεις. Παρακαλώ τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν διπλωματική με τον κ. Κουρνιάτη να γραφτούν στο e-class στην ομάδα: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (επιβλέπων Δρ Ν. Κουρνιάτης) Εκεί θα...