Νοέμβριος 2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν για τους φοιτητές του Τμήματος από την Τρίτη 29/11/2022 αργά το απόγευμα έως και την Κυριακή 11/12/2022 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της παρακάτω διεύθυνσης: https://sso.uniwa.gr/login?service=https%3A%2F%2Fservices.uniwa.gr%2Flogin%2Fcas/ αποκλειστικά με τη χρήση του Ιδρυματικού τους λογαριασμού. Οι φοιτητές που...

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στις 7μ.μ. καλείστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές σε εξ αποστάσεως συνάντηση ενημέρωσης με διδάσκοντες του Τμήματος, με αντικείμενο τις 4 κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών (Δομοστατική, Γεωτεχνική, Υδραυλική, Συγκοινωνιακή).   Στη συνάντηση θα παραστούν ο Πρόεδρος του Τμήματος Γιώργος Κ. Βαρελίδης, ο Αντιπρόεδρος...

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στις 6:00 μμ ο Δρ Γεώργιος Καμπάς θα δώσει διάλεξη με τίτλο: «Κατασκευές από ρεγόλιθο: Η αρχή μιας νέας περιπέτειας στο διάστημα»  Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά με ελεύθερη πρόσβαση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDM2MDcxMWUtYTJhYy00NzI4LWFkMGUtZGJhYzk4ZTYyNzNh%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2C%22Oid%22%3A%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a    Η ομιλία θα συντονιστεί από τους: Μ. Μπαρδάνη Διευθυντή Εργαστηρίου...