Ανακοινώσεις

Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ – Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ενημερώνει τους φοιτητές του τμήματος ότι για το χειμερινό εξάμηνο του 2020 – 2021 υπάρχουν εβδομήντα (70) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με...

 Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι έχουν λάβει τους κωδικούς πρόσβασης μέσω SMS η μέσω email, έχουν πρόσβαση στις κάτωθι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας: στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr,  όπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών: Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή...

Από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου αρχίζουν ορισμένα από τα μαθήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Σε κάθε περίπτωση παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκέπτονται την ιστοσελίδα και να βλέπουν τις σχετικές ανακοινώσεις που αναρτώνται από τους διδάσκοντες για τη διεξαγωγή του κάθε μαθήματος. Έκτακτα...

Σας ενημερώνουμε ότι στη Σύγκλητο της 05/10/2020, αποφασίστηκε οι δηλώσεις  μαθημάτων να γίνουν την περίοδο  8 - 16/10/2020. Την ίδια περίοδο θα ολοκληρωθούν και οι εγγραφές των πρωτοετών. Σας αποστέλλουμε το link με τη νέα ανακοίνωση, που αφορά στη διεξαγωγή των μαθημάτων:   https://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2020/09/2%CE%B7-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CE%94%CE%99%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%9A%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf   Τέλος σας ενημερώνουμε ότι το preregister...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η -  «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»   Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19,...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ Για την προσέλευση στη Γραμματεία, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το προκαθορισμένο ραντεβού, μέσω τηλεφώνου (210 5381719 και 210 5381720) κατά τις ώρες 9:00 -15:00 το πρωί   ή email (civ@uniwa.gr) και  η  τήρηση όλων των μέτρων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για...