Ιανουάριος 2021

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση Ιανουαρίου 2021 στη Θεωρία «Γεωλογίας Μηχανικού» και «Τεχνική Γεωλογία» (για τους φοιτητές/φοιτήτριες παλαιών εξαμήνων) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 05/02/2021 (ώρα 17.00).  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!   Οι φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής Οι φοιτητές/ φοιτήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού (CE0560) πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ‘ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Φεβρουαρίου 2021’ που θα βρουν στο eClass του μαθήματος  https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV267 , το αργότερο...

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eClass του μαθήματος ( https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV266 ) Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η αποδοχή των όρων της εξέτασης με απάντηση στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass του μαθήματος, το...

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος πρέπει να έχουν εγγραφεί στο eClass του μαθήματος με βάση το επώνυμό τους: Τμήμα Α: Α - Λ (https://eclass.uniwa.gr/modules/contact/index.php?course_id=5895) Τμήμα Β: Μ - Ω (https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV215/)   Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η αποδοχή των όρων της εξέτασης...

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο eClass. Σύνδεσμος στο eClass: https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV198/ Το μάθημα “Λογισμός Πολλών Μεταβλητών” θα διδάσκεται με σύγχρονη εκπαίδευση (εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS-Teams) και ασύγχρονη εκπαίδευση (μέσω της ηλεκτρονικής...

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες που θέλουν να συμμετέχουν στην εξέταση του μαθήματος Αγγλική Γλώσσα Α εξαμήνου (CE0160) πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 'Δήλωση Συμμετοχής σε Εξ Αποστάσεως Εξέταση του Μαθήματος κατά την χειμερινή εξεταστική 2020-2021' που θα βρουν στο eClass του μαθήματος   https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV265/ το αργότερο ως την Παρασκευή 22/1 στις...

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης βαθμού για τους φοιτητές σε έως και τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών τους και μια μόνο φορά ανά μάθημα. Όσοι φοιτητές επιθυμούν τη βελτίωση του βαθμού τους σε μαθήματα,...