Νοέμβριος 2021

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές πρώτου (προπτυχιακοί), δεύτερου (μεταπτυχιακοί) και τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση καρτών σίτισης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου μας, έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. Δείτε...

Λόγω της απώλειας του πατέρα του Προέδρου του Τμήματος κ. Γεωργίου Κ. Βαρελίδη, το αυριανό μάθημα "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κτηριολογία" (Πέμπτη 11/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ.), δεν θα πραγματοποιηθεί....

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να αιτούνται Βεβαίωση Φοίτησης και Αναλυτική Βαθμολογία στην Εφαρμογή Μαθητολογίου χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς. Εν συνεχεία η Γραμματεία θα αποστέλλει το έγγραφο, στην Εφαρμογή Μαθητολογίου, στην οποία ο φοιτητής μπορεί να το κατεβάσει σε μορφή pdf. (ανακοίνωση βεβαιώσεις) Από τη Γραμματεία του Τμήματος...

Για τις νέες θέσεις ΠΑ_ΕΣΠΑ & τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε στην περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε Πρακτική Άσκηση παρακαλώ ενημερωθείτε από τη σχετική ανακοίνωση.  ...

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022.   Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  3/11/2021 έως...