Αύγουστος 2020

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική (CE0722)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην προφορική εξ’ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Περιβαλλοντική Γεωτεχνική» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού (CE0140)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ’ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Γεωλογία Μηχανικού» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν...

Εξετάσεις Μαθημάτων περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους  2019-2020  Λόγω των μέτρων προστασίας όλοι οι φοιτητές/τριες του ΠΑΔΑ θα εξεταστούν με Εξ Αποστάσεως Εξέταση. Δείτε σχετικά https://www.uniwa.gr/remote-exams/. Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου  του ακ. έτους 2019- 2020  να εγγραφούν (εφόσον...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «Δομικά Υλικά (CE130)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «Δομικά Υλικά» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου 2020 πρέπει να αποδεχθούν...

Αποδοχή όρων και συναίνεση συμμετοχής στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020 στη Θεωρία του μαθήματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (CE270)» Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» στην εξεταστική περίοδο του  Σεπτεμβρίου...

Η  αξιολόγηση (εξέταση) των σπουδαστών στο μάθημα  Αγγλική Γλώσσα (CE0160)  Α' εξαμήνου για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει μόνο μέσω γραπτής εργασίας. Θα υπάρξει νεότερη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος στο τέλος του μήνα.    Η διδάσκουσα,   Εύα Πολυμενάκου ...

Η  αξιολόγηση (εξέταση) των σπουδαστών στο μάθημα  Αγγλική Τεχνική Ορολογία (CE0470)  Δ' εξαμήνου για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020 θα γίνει μόνο μέσω γραπτής εργασίας. Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις/ πληροφορίες στο OpeneClass του μαθήματος  https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV231/   Η διδάσκουσα,  Εύα Πολυμενάκου...

Οι σπουδαστές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020, παρακαλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα του μαθήματος στο https://eclass.uniwa.gr/. Η συμμετοχή στις εξετάσεις προϋποθέτει τη συμπλήρωση της Δήλωσης Αποδοχής μέσω απάντησης στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο eClass το αργότερο...

CE-0330 Δυναμική του Στερεού Σώματος - Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020 Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση του  Σεπτεμβρίου 2020, καλούνται να στείλουν τη Δήλωση Αποδοχής, απαντώντας στο σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο Open eClass του μαθήματος, το αργότερο έως την Τρίτη...