Ιούλιος 2020

Η εξέταση του μαθήματος κατά την Β’ εξεταστική του εαρινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα ΕΞΕΤΑΣΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Η εξέταση του μαθήματος κατά τη Β’ εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου θα είναι γραπτή και θα υλοποιηθεί από απόσταση. Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις αναφέρονται στο αρχείο με τον τίτλο «ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ», που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-Class στο μάθημα ΤΕΧΝΙΚΟ...

Λόγω της παράτασης της εξεταστικής περιόδου και προκειμένου να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για την έρευνα πεδίου και τη σύνταξη του απαιτούμενου κειμένου, η παράδοση της εργασίας στο μάθημα «Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου» παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η παράδοση θα γίνει αποκλειστικά...

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Α/Υ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2020-2021 ΚΑΙ 2021-202 Ενδεχόμενες ενστάσεις επί των Πινάκων Αξιολόγησης των Υποψήφιων Α.Υ. θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση civ@uniwa.gr από την Παρασκευή 3/7/2020 μέχρι και την Τετάρτη 8/7/2020 και ώρα 10:00 π.μ....