Σεπτέμβριος 2018

Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί η υπηρεσία Wordpress του ιδρύματος, οπότε θα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο νέος ιστότοπος του Τμήματος μας ώστε να δοθεί προς χρήση με την έναρξη του νέου ακ. έτους. Μπορείτε να βλέπετε εδώ (civ.uniwa.gr) τη βασική του διάρθρωση...