Οκτώβριος 2023

Οι διαλέξεις του μαθήματος (CE0730) θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 3/11, ώρα 13:00 στην αίθουσα Β_218, σύμφωνα με το πρόγραμμα.  Καλούνται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 να εγγραφούν στο Open eClass του μαθήματος:  https://eclass.uniwa.gr/courses/CIV292/. Καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή χρονιά.  Η...

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024. Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τετάρτη  1/11/2023 έως...

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 να εγγραφούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eClass (Θεωρία και Εργαστήριο), όπου θα αναρτώνται οι ανακοινώσεις και το ψηφιακό μαθησιακό υλικό και για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω email για τη...

Το μάθημα Μηχανική του Στερεού Σώματος του 1ου εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτή την εβδομάδα και για τα δύο Τμήματα από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Βουθούνη κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα....

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν σχετικά με το κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα της Δομοστατικής Κατεύθυνσης, Επιφανειακοί Φορείς ή σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν μπορούν να συνδεθούν την Παρασκευή 20 Οκτ. 2023 και ώρα 17:00 (την αναγραφόμενη στο πρόγραμμα) στην ομάδα του μαθήματος στο MS-Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac4970ea1cd7d474c944f5c02450e5545%40thread.tacv2/conversations?groupId=801ea6a5-56ba-4814-81ba-6684bca9aaa5&tenantId=0c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec και να ενημερωθούν...