Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» του 1ου εξαμήνου.

Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» του 1ου εξαμήνου.

Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλική Γλώσσα» του 1ου εξαμήνου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που διαθέτουν πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (Lower) και άνω να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση Απαλλαγής και να την καταθέσουν αποκλειστικά στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος (civ@uniwa.gr), μαζί με το πτυχίο τους, εφόσον επιθυμούν να απαλλαγούν από το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας του 1ου εξαμήνου CE0160.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος