ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η εξέταση των προπτυχιακών μαθημάτων την Τετάρτη 21/9/2022 η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της  24ωρης απεργίας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3/10/2022 στις ίδιες αίθουσες και τις ίδιες ώρες.