Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 – Ενημέρωση 25/8/22