ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ