Προσκλήσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ακ. έτος 2022-2023)

Προσκλήσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ακ. έτος 2022-2023)

1) Aπό 10 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022 η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2) Aπό 20 Μαΐου μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2022 η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος