ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Π.Δ. 407/1980 ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΔ 407 1980 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ.2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΔ 407 1980 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞ 2021-2022