ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

  • Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, βάσει του άρθρου 52 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 22/3/2022 έως και την Κυριακή 27/3/2022, μέσω e-mail (civ@uniwa.gr) αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης http://www.civ.uniwa.gr/en11-052_geniki_aitisi_foititi_v4/, με τίτλο εκπρόθεσμη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να δηλώσουν. 
  • Οι φοιτητές που επιθυμούν να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους, βάσει του άρθρου 53 του του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΑΔΑ, δύνανται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από την Τρίτη 22/3/2022 έως και την Κυριακή 27/3/2022 μέσω e-mail (civ@uniwa.gr) αίτηση τροποποιητικής δήλωσης http://www.civ.uniwa.gr/en11-052_geniki_aitisi_foititi_v4/, με τίτλο τροποποιητική δήλωση στην οποία θα τροποποιούν έως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων.