Διάλεξη για την ΕΕΕΕΓΜ του Δρα Ι. Στεφανάκου στις 23/3/2022

Διάλεξη για την ΕΕΕΕΓΜ του Δρα Ι. Στεφανάκου στις 23/3/2022

Σας ενημερώνουμε πως μπορείτε να παρακολουθήσετε ελεύθερα τη διαδικτυακή διάλεξη του Δρα Ιωάννη Στεφανάκου για την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με τίτλο: «Μεγάλα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΥΗΕ-ΜΥΗΕ). Ο ρόλος τους στο ενεργειακό σύστημα της χώρας» την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 στις 6:00 μμ. Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά με ελεύθερη πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjJlNWJlZjYtNzA4MC00ODFkLTg5MGQtZGZkM2NkZWE4MDkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Στη διάλεξη παρουσιάζονται η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διαχείριση του υδροδυναμικού της χώρας μέσω ΥΗΕ και ΜΥΗΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι λοιπές λειτουργίες των ΥΗΕ και ΜΗΥΕ (π.χ. ως έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, συμβολή στην τουριστική ανάπτυξη και αναψυχή). Επίσης, παρουσιάζεται το δυναμικό της εγκατεστημένης ισχύος υδροηλεκτρικής παραγωγής και η ανάγκη ανάπτυξης ΥΗΕ πολλαπλού σκοπού.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους σύνδεσμους:

 

Τη διάλεξη συντονίζουν οι:

Δρ Μ. Μπαρδάνης, ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστήμιου Νεάπολις, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

Δρ Γ. Μπελόκας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΓΜ