Εξέταση φοιτητών που νόσησαν από COVID-19 την περίοδο των εξετάσεων

Εξέταση φοιτητών που νόσησαν από COVID-19 την περίοδο των εξετάσεων

Καλούνται οι φοιτητές που δεν εξετάστηκαν σε μαθήματα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, λόγω νόσησης από COVID-19 να έρθουν σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο διδάσκοντα προσκομίζοντας παράλληλα και το πιστοποιητικό νόσησης ή αντίστοιχη βεβαίωση, ώστε να εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικά απουσίαζαν.