Διαδικτυακή Ομιλία Καθηγητή Γιάννη Γιώρτσου – Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022, 5.00 μμ