ΜΑΣΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

ΜΑΣΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και όσοι άλλοι βρίσκονται στους χώρους του ΠΑ.Δ.Α. ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΚΝ95 ή ΔΙΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό, επισκέπτες κ.λπ.) ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ κ.λπ.). Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση στην τήρηση του υγειονομικού μέτρου.  

Πρόκειται για μέτρο ζωτικής σημασίας για αρκετούς συμφοιτητές σας και τις οικογένειές τους (και όχι μόνο), ειδικά όσους αντιμετωπίζουν οι ίδιοι (ή οι οικογένειές τους) συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που χρήζουν μεγάλης προσοχής.  

Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους διδάσκοντες και δεδομένων των κινδύνων, η μη τήρηση του μέτρου ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ δεν είναι ανεκτή, συνιστά ανευθυνότητα και θα συνεπάγεται διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι να τηρηθεί το μέτρο ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών
Γιώργος Κ. Βαρελίδης 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Υγειονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Φίλης Κόκκινος