Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα (Συμπλήρωση Ανώνυμου ερωτηματολογίου)

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα (Συμπλήρωση Ανώνυμου ερωτηματολογίου)

Η ερευνήτρια Abigail Chernila, φιλοξενείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για την εκπόνηση της έρευνάς της με τίτλο: Brownfield management and regeneration. The case of the Greater Piraeus Region.

Η έρευνα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Fulbright, υπό την επίβλεψη της Δρ Ευγενίας Τούση, Μεταδιδακτορικής ερευνήτριας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής διενεργείται δημοσκόπηση σχετικά με απόψεις κατοίκων της ευρύτερης περιοχής για τους εγκαταλελειμμένους χώρους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η δημοσκόπηση πραγματοποιείται ανώνυμα και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι μόνο ποσοτικά.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf38jq5Ha8LLAYHC_jrbWo-OLr4lglfJvbYLzZCpn2g5pVdyg/viewform?usp=sf_link

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιβλέπουσα στην ηλ.διεύθυνση etousi@uniwa.gr ή στο τηλέφωνο 6940832954.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας!