ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στις 6:00 μμ προσκαλείσθε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή διάλεξη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δρ Αχιλλέα Παπαδημητρίου, που  θα δώσει για τα μέλη και τους φίλους της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ) με θέμα:

«Πρόσφατες εξελίξεις στον αντισεισμικό σχεδιασμό υπογείων αγωγών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος»

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά με ελεύθερη πρόσβαση στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzJhOWM4YjYtNzJmNy00NmNhLWEyZmQtMzE4NzNhNTAzYzk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226b883abd-a37c-43ff-a400-ec4c76e9ba8c%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Πληροφορίες για τη διάλεξη και βιογραφικό του ομιλητή θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις της εταιρείας θα βρείτε στο linkedin:  https://www.linkedin.com/in/hssmge-greece-5294a013b/

 

Τη διάλεξη συντονίζουν οι:

Δρ Μ. Μπαρδάνης, ΕΔΑΦΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ

Δρ Γ. Μπελόκας, Επικ. Καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών ΠΑΔΑ, Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΕΓΜ»