ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΔΑ

Αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ και όσοι άλλοι βρίσκονται σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ του Πανεπιστημίου ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΑ (διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό, επισκέπτες κ.λπ.). Δεν υπάρχει καμία εξαίρεση στην τήρηση του υγειονομικού μέτρου.

Πρόκειται για μέτρο ζωτικής σημασίας για αρκετούς συμφοιτητές σας και τις οικογένειές τους (και όχι μόνο), ειδικά όσους αντιμετωπίζουν οι ίδιοι (ή οι οικογένειές τους) συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που χρήζουν μεγάλης προσοχής.

Σύμφωνα με οδηγίες που έχουν δοθεί προς τους διδάσκοντες και δεδομένων των κινδύνων, η μη τήρηση του μέτρου ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ δεν είναι ανεκτή, συνιστά ανευθυνότητα και θα συνεπάγεται διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι να τηρηθεί το μέτρο ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών

Γιώργος Κ. Βαρελίδης

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και Υγειονομικός Υπεύθυνος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Φίλης Κόκκινος