Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες στα Τμήματα του ΠΑ.Δ.Α.