Ανακοίνωση – Μηχανική του Στερεού Σώματος

Ανακοίνωση – Μηχανική του Στερεού Σώματος

Οι φοιτητές που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου στο μάθημα της Μηχανικής του Στερεού Σώματος θα πρέπει να επανεγγραφούν άμεσα στο eClass του μαθήματος, ανάλογα με το Τμήμα που ανήκουν.

Τμήμα Α (Α έως Λ)

Τμήμα Β (Μ έως Ω)

Οι διδάσκοντες