Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (Ενημ. 31/8/21)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (Ενημ. 31/8/21)

Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Για την ενημέρωσή σας, στο Πρόγραμμα της Β’ Εξεταστικής έχει πραγματοποιηθεί μια αλλαγή και αφορά στη μετακίνηση της εξέτασης του Μαθήματος ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ_CE0831 από τη Δευτέρα 4/10 και ώρα 14.00-17.00 την Τετάρτη 6/10 και ώρα 14.00-17.00.