ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ – ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021